მიმოხილვა

ტრენინგის აღწერა:

 

ტრენინგი „მარკეტინგის მართვის ეფექტური საშუალებები“ – ეს არის პრაქტიკული კურსი, რომლის განმავლობაშიც მონაწილეები ზოგადი თეორიითა და რეალური სავარჯიშოებით შეისწავლიან თემატიკაში მოცემულ საკითხებს.

 

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.