განრიგი

კურსის ხანგრძლივობა: 4 კვირა

ლექციების პერიოდულობა: კვირაში 2-ჯერ (ოთხშაბათი და პარასკევი)

ლექციების დრო: 19.00 საათი.

ლექციების ხანგრძლივობა: 2 სთ