განრიგი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 კვირა

ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი

ტრენინგის ჩატარების დრო: 19.00:22:00 (საათი)