თემატიკა

 • რა არის მარკეტინგი, მისი როლი და მნიშვნელობა კომპანიებისათვის;
 • სეგმენტაცია/მიზნობრივი ბაზარი/პოზიციონირება;
 • მარკეტინგული მიქსი;
 • მარკეტინგული კვლევა;
 • ახალი პროდუქტის განვითარება;
 • ბრენდინგი;
 • მომსახურების მარკეტინგი - GAP ანალიზი;
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია;
 • SWOT vs. TOWS ანალიზი;
 • პიროვნების მარკეტინგი და ბრენდინგი;
 • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის როლი მარკეტინგში და Cause მარკეტინგი;
 • სოციალური მედია.

 

ტრენერი: ელენე ჯღარკავა, კავკასიის უნივერსიტეტის მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.