ტრენინგის განრიგი

ტრენინგის განრიგი:

 

ტრენინგის დასაწყისი: 21, 24,27,29,31 მარტი - 3,5,7,8 აპრილი.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 26 საათი

ჩატარების დრო: 19:00 – 22:00 (საათი)