საფასური და რეგისტრაცია


სრული სასერტიფიკატო პროგრამის საფასური (6 მოდული) შეადგენს 2940 ლარს. სრული პროგრამის საფასურის ერთიანად გადახდის შემთხვევაში მოქმედებს 5%-იანი ფასდაკლება.

» მოდული N1 ფინანსური აღრიცხვა და ანალიზი – 690 ლარი
» მოდული N2 მენეჯერული აღრიცხვა– 490 ლარი
» მოდული N3 გადასახადები – 490 ლარი
» მოდული N2 ფინანსების მართვა – 490 ლარი
» მოდული N5 ექსელი – 330 ლარი
» მოდული N6 ფინანსური მოდელირება ექსელის გამოყენებით – 450 ლარიგაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

თითოეული მოდულის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს მოდულის დაწყებამდე მაქსიმუმ 5 კალენდარული დღით ადრე.