განრიგი

  • ტრენინგის  ხანგრძლივობა - ექვსი თვე
  • ლექციების დრო - 19:00 საათი. შაბათს 11:00-დან 14:00-მდე