განრიგი

» პროგრამის ხანგრძლივობა - ექვსი თვე
» ლექციების დრო - 19.00 საათი (შაბათს 15:00 საათი)

 მოდული N1 ფინანსური აღრიცხვა და ანალიზი
 მოდული N2 მენეჯერული აღრიცხვა
 მოდული N3 გადასახადები 
 მოდული N4 ფინანსების მართვა
 მოდული N5 ექსელი – თებერვალი
 მოდული N6 ფინანსური მოდელირება ექსელის გამოყენებით