განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 9 სექტემბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: ორთვენახევარი (133 სთ.)
  • ჩატარების დღე: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი (დამატებით ყოველი მე-2 კვირის შაბათი)
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00 სთ.-მდე (შაბათს 13:00 - 16:00)