მოწვეული ლექტორი

12 დეკემბერი 2017

კავკასიის უნივერსიტეტის  ინგლისური ენის კათედრა  აცხადებს კონკურსს  მოწვეული ლექტორის თანამდებობის დასაკავებლად დისციპლინაში: ინგლისური ენა

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

 • დოქტორის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხი შესაბამის სფეროში;
 • ინგლისური ენის სწავლების არანაკლებ 3 წლიანი უწყვეტი სტაჟი;
 • ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატები სათანადო დიპლომის ასლთან ერთად;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 • ზოგადი და პროფესიული ენის სწავლების (ეკონომიკა, ტურიზმი, სამართალი, ჟურნალისტიკა, პოლიტიკური მეცნიერებები) გამოცდილება (ჩაითვლება უპირატესობად);
 • ენის მეთოდიკასა და პედაგოგიკაში სწავლების გამოცდილება (ჩაითვლება უპირატესობად);
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული პუბლიკაციები და თარგმანები (ჩაითვლება უპირატესობად)

 

პიროვნული თვისებები:

 

 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • ადამიანებთან ურთიერთობის უნარი, კომუნიკაბელურობა;
 • პრეზენტაციის უნარი;
 • პედაგოგიური უნარ-ჩვევები;
 • სწავლებისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის უნარი;
 • ანალიტიკური, ლოგიკური აზროვნების უნარი, კრეატიულობა;
 • კოლეგიალობა;
 • დროის მართვის უნარი;
 • დისციპლინირებული, მოტივირებული;
 • როგორც გუნდურად ასევე ინდივიდუალურად მუშაობის უნარი.

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

 

 • საგნის სილაბუსი (სემესტრში 14 საკონტაქტო კვირაზე);
 • CV რეზიუმე;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ცნობა/რეკომენდაცია წინა სამუშაო ადგილიდან/ადგილებიდან;
 • ტრენინგების/კურსების გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ნუსხა; (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • ენის სწავლების მეთოდიკასა და პედაგოგიკაში გავლილი ტრენინგების დამადასტურებელი სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV) ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: hr@cu.edu.ge

 

გთხოვთ, საგნის დასახელების ველში მუთითოთ: „მოწვეული ლექტორი -ინგლისური ენა“

 

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა: 2018 წლის 7 იანვარი

 

კავკასიის უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან!