ლოგისტიკის სამსახური

შენგელი ჯიქია
ლოგისტიკის სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (135)
ელ.ფოსტა: sjikia@cu.edu.ge
ოთახი: D12

 

ნუგზარ შენგელია
ბათუმის ფილიალის სამეურნეო სამსახურის უფროსი

მობ.: 599160535

ელ.ფოსტა: nushengelia@cu.edu.ge

 

სოსო ხარაბედია

შენობის ექსპლუატაციის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 

ელ.ფოსტა: skharbedia@cu.edu.ge
ოთახი: D12

 

ავთანდილ  ჩაჩიბაია

ტექნიკური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 

ელ.ფოსტა: achachibaia@cu.edu.ge
ოთახი: D12

 

გიორგი ლეჟავა

ტექნიკური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (255)

ელ.ფოსტა: gilezhava@cu.edu.ge

ოთახი: D12