მეწარმეობის განვითარების ცენტრი

რუსუდან ჩაჩანიძე

ცენტრის ხელმძღავნელი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (418)

ელ.ფოსტა: rchachanidze@cu.edu.ge

ოთახი: D 31

 

 

ზურაბ კაზალიკაშვილი

მეწარმეობის განვითარების ცენტრის მენეჯერი 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (418)

ელ.ფოსტა: z_kazalikashvili@cu.edu.ge

ოთახი: D 31