მიმდინარე ღონისძიებები

 

 

 
კამპუს ტური

ნაფიც მსაჯულთა იმიტირებული სასამართლო პროცესი

შემთხვევის ადგილის დათვალიერების მოდელირება

ლოგიკური თამაშების ლიგა

არქიტექტონი

ბიზნეს ვორკშოპი

ტექნორალი

ბლოგერების კონკურსი

ვეფხისტყაოსნის სამაგიდო თამაში

ტრენინგი მოლაპარაკებების ხელოვნება