თემატიკა

 • კაიზენის მეთოდოლოგიის განმარტება;
 • კაიზენის ძირითადი პრინციპები;
 • კაიზენის ცვლილების მოდელი;
 • სტრატეგიული დაგეგმვა;
 • ლინ (Lean) მენეჯმენტის პრინციპები;
 • დანაკარგის სახეობები კომპანიებში და მათი აღმოფხვრის გზები;
 • ვიზუალური მართვა;
 • 5S მეთოდოლოგია, სამუშაო ადგილის გაუმჯობესება და პერსონალის მოტივაცია.

 

ტრენინგ პროგრამა შედგება შემდეგი მოდულებისგან:მოდული #1. კაიზენის მეთოდოლოგიისა და კაიზენის ინსტიტუტის გაცნობამოდულის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ კაიზენის ფილოსოფიას, გაერკვნენ მის პრინციპებში, არსში, ფუნქციებში და კომპანიაში მისი დანერგვის მეთოდოლოგიაში. კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

 

 • კაიზენის ინსტიტუტის გაცნობა
 • ტოიოტას 14 პრინციპი
 • როგორ შევქმნათ ბედნიერება
 • კაიზენის პრინციპები

 

ხანგრძლივობა: 3 საათი (1 შეხვედრა)

 

ტრენერი: ლალი ყიფშიძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი; გიორგი ჯოხაძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი.

 

მოდული #2. ლინ (Lean) მენეჯმენტი

 

მოდულის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ ლინ (Lean) მენეჯმენტის მეთოდოლოგიას და კაიზენის უპირატესობებს.

 

კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

 

 • რა არის ლინ(Lean) მენეჯმენტი
 • კაიზენის ცვლილების მოდელი
 • წარმატების ისტორიები

 

ხანგრძლივობა: 3 საათი (1 შეხვედრა)

 

ტრენერი: ლალი ყიფშიძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი; გიორგი ჯოხაძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი.

 

მოდული #3. დღიური კაიზენი

 

მოდულის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ დღიური კაიზენის განხორციელების ეტაპებს, დანერგვის მეთოდოლოგიას, პრობლემების გადაჭრის გზებს. მოდულის ფარგლებში ასევე განხილული იქნება წარმატების ისტორიები და ბიზნეს ქეისები.

 

კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

 

 • დღიური კაიზენი
 • ცვლილებებისადმი წინააღმდეგობა
 • 5S სისტემა
 • Kanban სისტემა
 • ავტონომიური ხარისხი Poka-Yoke და Jidoka
 • ვიზუალური მენეჯმენტი
 • სტანდარტიზებული სამუშაო
 • რადარის გრაფა
 • ბიზნეს ქეისები

 

ხანგრძლივობა: 9 საათი (3 შეხვედრა)

 

ტრენერი: ლალი ყიფშიძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი; გიორგი ჯოხაძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი.

 

მოდული #4. გარღვევის (პროექტის) კაიზენი

 

მოდულის ფარგლებში მსმენელები გაეცნობიან გარღვევის კაიზენის დანერგვის და განხორციელების ეტაპებს, ასევე განხილული იქნება წარმატების ისტორიები და ბიზნეს ქეისები.

 

კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

 

 • გარღვევის კაიზენი
 • PDCA/SDCA ციკლი
 • ნადირობა დანაკარგებზე (MUDA hunting)
 • ღირებულებათა ნაკადის დაგეგმვა და მართვა
 • ბიზნეს ქეისები

 

ხანგრძლივობა: 6 საათი (2 შეხვედრა)

 

ტრენერი: ლალი ყიფშიძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი; გიორგი ჯოხაძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი.

 

მოდული #5. ლიდერების კაიზენი

 

მოდულის ფარგლებში მსმენელები გაეცნობიან ლიდერების კაიზენის  დანერგვის მეთოდოლოგიას და მისი განხორციელების ეტაპებს. ასევე მუდმივ გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ თემებს. მოდულის ფარგლებში ასევე განხილული იქნება წარმატების ისტორიები და ბიზნეს ქეისები.

 

კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

 

 • ლიდერების კაიზენი
 • X-მატრიცა - Hoshin Kanri
 • A3 ფორმა
 • პრობლემების ძირეული მიზეზების ანალიზი - 5 რატომ?
 • თევზის ფხის (Ishikawa) დიაგრამა
 • 3С პრობლემების გადაჭრა
 • გაუმჯობესების KATA
 • ბიზნეს ქეისები/შეჯამება
 • ტესტირება

 

ტრენინგის  ტესტირების თემატიკა იქნება განვლილი მასალის მიმოხილვა. ტესტირების ფორმატი - შეკითხვა პასუხის ვარიანტებით. მისი ხანგრძლივობა იქნება 1 საათი.

 

ხანგრძლივობა: 9 საათი (3 შეხვედრა)

 

ტრენერი: ლალი ყიფშიძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი; გიორგი ჯოხაძე - ლინ მართვის წამყვანი კონსულტანტი.


ტრენინგის გავლის შემდეგ თქვენ მიიღებთ კომპანია "კაიზენ ინსტიტუტი საქართველოსა" და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივ, ორენოვან სერთიფიკატს: ქართულ და ინგლისურ ენაზე.