განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 თვე
  • ჩატარების დღე: ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00