საფასური და რეგისტრაცია

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება 390 ლარი.

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, მის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.