ტრენერი

ტრენერი: ეკატერინე ბურკაძე
 
 
სამუშაო ადგილი/პოზიცია:
 
"სტარ კონსალტინგ"-ის დირექტორი
 
 
 
ტრენინგის დასახელება:

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტი