საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის საფასური: 430 ლარი

ერთი კომპანიიდან 3 ან მეტი წარმომადგენლის დასწრების შემთხევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.

ტრენინგის ღირებულების  გადახდა უნდა მოხდეს  მის დაწყებამდე არაუგვიანეს 5 კალენდარული დღით ადრე

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია