ტრენერი

ელენე ჯღარკავა

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 
 
  • კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლის დეკანი
 

კურსის დასახელება
 
 
  • მარკეტინგის მართვა