განრიგი

  • დაწყების თარიღი: 8 ოქტომბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 საათი
  • ჩატარების დრო: 17:00 საათიდან 22:00 საათამდე