თემატიკა

ტრენინგი მოიცავს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის არსი, მიზნები, ამოცანები
 • პიარსამსახურის ფუნქცია და ადგილი კომპანიის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში
 • პიარმენეჯერის და პრესსამსახურის მოვალეობები
 • პიარი როგორც ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის ნაწილი
 • ეთიკა და კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის როლი იმიჯის ფორმირებაში
 • პიარ სტრატეგია და მისი ძირითადი კომპონენტები
 • მედიამონიტორინგის მნიშვნელობა
 • კვლევის მნიშვნელობა პიარ საქმიანობაში, ბრიფი, კველევის მეთოდები
 • პიარ კამპანიის დაგეგმვა, კამპანიის ანალიზი
 • ღონისძიებების სახეები, მათი ბიუჯეტირება, ორგანიზება, შეფასება
 • საჯარო გამოსვლის, სიტყვის, ბრიფინგის განცხადების მომზადება, სატელევიზიო, რადიო და ბეჭდური ინტერვიუ
 • კომუნიკაციის სახეები, არხების შერჩევა
 • ინტერნეტ და სოციალური მედიის როლი იმიჯის ფორმირებაში, ვიდეორელიზი
 • მედიასთან ურთიერთობის სპეციფიკა, პრესრელიზის მომზადება
 • მედიადაგეგმარება
 • იმიჯი და რეპუტაცია, კრიზისის მართვა
 • შიდაკორპორატიული პიარის ინსტრუმენტები, კორპორატიული კულტურა, თანამშრომლების ლოიალობის ამაღლებისთვის და კრიზისის მართვის დროს

 

თეორიასთან ერთად ტრენინგი მოიცავს პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, რაც დაეხმარება მონაწილეებს მიღებული ცოდნა ეფექტიანად გამოიყენონ პრაქტიკაში.