მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია, მსმსენელები გაეცნონ მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო სივრცეში კანონმდებლობით სავალდებულო საქმისწარმოების წესებს. კურსი მოიცავს საქართველოში მიღებულ ახალ რეგულაციებს.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) და საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) ერთობლივ სერტიფიკატეს.

  

ტრენერები: შოთა ნიჟარაძე, ვიქტორ რუსეცკი.