განრიგი

  • პროგრამის ხანგრძლივობა: 7 შეხვედრა
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე