მიმოხილვა

პროგრამა მოიცავს საწყის საფეხურს A1 და წარმოადგენს იაპონური ენის კურსს დამწყებთათვის. 

  

კურსის მიზანია შეასწავლოს:

 

  • იაპონური დამწერლობა: 2 ალფაბეტი- ჰირაგანა და კატაგანა
  • საწყისი დონის იეროგლიფები
  • ლექსიკური და გრამატიკული ერთეულები
  • ელემენტარული სასაუბრო იაპონური