განრიგი

ტრენინგის განრიგი:

ტრენინგის დასაწყისი: 20 აპრილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 თვე

ჩატარების დღე: ხუთშაბათი

ჩატარების დრო:  19:00-21:00