საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის საფასური და რეგისტრაცია:

 

ტრენინგის ღირებულება: 1125 ლარი

ტრენინგის ღირებულების  გადახდა უნდა მოხდეს  ტრენინგის დაწყებამდე არაუგვიანეს 5 კალენდარული დღით ადრე.

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია.