მიმოხილვა

მიმოხილვა:

ტრენინგი შემუშავებულია კავკასიის უნივერსიტეტისა და საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის მიერ, შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. მსმენელები შეისწავლიან სამშენებლო სფეროსთან დაკავშირებულ შრომის უსაფრთხოების საკითხებს. ტრენინგზე მოხდება რეალური ქეისების განხილვა და სწავლების ინტერაქტიული მეთოდის საშუალებით პრაქტიკული უნარების გამომუშავება. პროგრამა მოიცავს საქართველოში მიღებულ ახალ სტანდარტებისა და პროცედურებს.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) და საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) ერთობლივ სერტიფიკატს.