თემატიკა

თემატიკა:

 

 • უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები
 • შრომის კანონმდებლობა
 • რისკების ანალიზი
 • ელექტროუსაფრთხოება
 • სახანძრო უსაფრთხოება
 • უბედური შემთხვევები და მათი პრევენცია
 • სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება
 • მშენებლობაში გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები, მათი დანიშნულება და უსაფრთხოება მათი ექსპლუატაციისას
 • ხარაჩოს აწყობის და დაშლის პროცედურები და უსაფრთხოება
 • ამწის და ამწე მექანიზმების ტექნიკური უსაფრთხოება
 • ენერგიის წყაროს დაცვა
 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
 • ავარიული განგაშის სამოქმედო გეგმა და შექმნის პროცედურები
 • გარემოს დაბინძურების პრევენცია
 • სამუშაო ობიექტის მოწესრიგება
 • ექსკავაციის უსაფრთხოება
 • ცხელი და ცივი სამუშაოების ტექნიკური უსაფრთხეობა
 • დახურულ სივრცეში მუშაობის უსაფრთხოების წესები
 • ჯანმრთელობისათვის საშიში ნივთირებები
 • პირველადი სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება

 

ტრენერები: მამუკა ფირცხალავა, ვიქტორ რუსეცკი, ამირან შევარდნაძე, ოთარ ქარჩავა.