ღონისძიებები

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                         

                                                                                         

                                                                                                                           

 

Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) მარნეულის N2 ქართულ-რუსულ საჯარო სკოლაში

 

Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) თბილისის დევნილთა სკოლაში

 

Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) მარნეულის აზებაიჯანულ საჯარო სკოლაში

 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში - დამხმარე სახელმძღვანელო ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთათვის

 

ჟან მონე 2019 პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) - პრეზენტაცია

 

„ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS)  - ექსპერტთა შეხვედრა

 

ჟან მონე 2019 გამარჯვებული პროექტების კოორდინატორთა კონფერენცია ბრიუსელში

 

Jean Monnet Project 2019 ევროპული სწავლების სამკუთხედი - Triangle Effect of European Studies at schools” (TEESS) განხორციელების დაწყების შესახებ

 

ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS)  - ექსპერტთა შეხვედრა

 

კავკასიის უნივერსიტეტის Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) ახალციხის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში