პუბლიკაციები

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                                           

 

#1 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში (ქართულ ენაზე)

#2 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში (ინგლისურ ენაზე)

#3 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში (სომხურ ენაზე)

#4 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში (აზერბაიჯანულ ენაზე)