აკადემიური კალენდარი

შპს კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდარი

2020 – 2021 სასწავლო წელი

 

ბაკალავრიატი/ინტერგირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო

სწავლების მეორე, მესამე და მეოთხე წელი

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

6  ივლისი - 30 აგვისტო, 2020

თებერვალი, 2021

გვიანი რეგისტრაცია

31  აგვისტო - 13 სექტემბერი, 2020

1-13 მარტი, 2021

სალექციო პერიოდი

31 აგვისტო - 28 დეკემბერი, 2020

1 მარტი - 28 ივნისი, 2021

შუალედური გამოცდები

19  ოქტომბერი – 10  ნოემბერი, 2020

12-29 აპრილი/4-7 მაისი, 2021

შუალედური გამოცდების აღდგენა

11 ნოემბერიდან, 2020

10-20 მაისი, 2021

დასკვნითი გამოცდები

1-20  თებერვალი, 2021

29 ივნისი - 19 ივლისი, 2021

დასკვნითი გამოცდების აღდგენა/დამატებითი გამოცდები

22-27  თებერვალი, 2021

20 – 30 ივლისი, 2021

არდადეგები

29 დეკემბერი, 2020 – 31 იანვარი, 2021;

30 აპრილი - 3 მაისი, 2021;    

31 ივლისი - 29 აგვისტო, 2021

უქმე დღის აღდგენა

23 ნოემბერი, 2020 აღდგება 28 დეკემბერს, 2020

26 მაისი, 2021 აღდგება 28  ივნისს, 2021

 

 

ბაკალავრიატი/ინტერგირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო

სწავლების პირველი წელი

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

3 - 7 სექტემბერი, 2020

თებერვალი, 2021

გვიანი რეგისტრაცია

7 - 21 სექტემბერი, 2020

1-13 მარტი, 2021

სალექციო პერიოდი

7 სექტემბერი  2020- 9  იანვარი,  2021

1 მარტი - 28 ივნისი, 2021

შუალედური გამოცდები

19 ოქტომბერი - 7 ნოემბერი, 2020

12-29 აპრილი/4-7 მაისი, 2021

შუალედური გამოცდების აღდგენა

9 - 16 ნოემბერი, 2020

10-20 მაისი, 2021

დასკვნითი გამოცდები

1 – 20 თებერვალი, 2021

29 ივნისი - 19 ივლისი, 2021

დასკვნითი გამოცდების აღდგენა/დამატებითი გამოცდები

22 - 27 თებერვალი, 2021

20 - 30 ივლისი, 2021

არდადეგები

1-3 იანვარი, 10-31 იანვარი, 2021

30 აპრილი - 3 მაისი, 2021

31 ივლისი-29  აგვისტო, 2021

უქმე დღის აღდგენა

23 ნოემბერი, 2020 აღდგება 28 დეკემბერს, 2020

7  იანვარი, 2021  აღდგება 29  დეკემბერს, 2020

26 მაისი, 2021 აღდგება 28  ივნისს, 2021

 

მაგისტრატურა - CSB

 

 

 შემოდგომის ტრიმესტრი

გაზაფხულის ტრიმესტრი

ზაფხულის ტრიმესტრი

რეგისტრაცია

7 - 13 სექტემბერი, 2020

4 - 10 იანვარი, 2021

24 აპრილი - 3 მაისი, 2021

გვიანი რეგისტრაცია

21-27  სექტემბერი, 2020

11 - 17 იანვარი, 2021

4 - 9 მაისი, 2021

სალექციო პერიოდი

14 სექტემბერი - 30 ნოემბერი, 2020

11 იანვარი - 27 მარტი, 2021

4 მაისი - 17  ივლისი, 2021

შუალედური გამოცდები

19 - 31 ოქტომბერი, 2020

8-20  თებერვალი, 2021

3-12  ივნისი, 2021

შუალედური გამოცდების აღდგენა

2 - 7 ნოემბერი, 2020

22-27 თებერვალი, 2021

14-19   ივნისი, 2021

დასკვნითი გამოცდები

1 - 12 დეკემბერი, 2020

29  მარტი-10  აპრილი, 2021

19 - 31 ივლისი, 2021

დასკვნითი გამოცდების აღდგენა/დამატებითი  გამოცდები

14 - 19 დეკემბერი, 2020

12 - 17 აპრილი, 2021

2 - 7 აგვისტო, 2021

არდადეგები

21 დეკემბერი, 2020 - 10 იანვარი, 2021

19 აპრილი - 3 მაისი, 2021

9 აგვისტო - 13 სექტემბერი, 2021

უქმე დღის აღდგენა

23 ნოემბერი, 2020 აღდგება 30  ნოემბერს, 2020

 

3 მაისი, 2021 აღდგება 7 ივნისს, 2021

26 მაისი, 2021 აღდგება 8 ივნისს, 2021

 

 

მაგისტრატურა - CSB (ფინანსები)

 

 

 შემოდგომის ტრიმესტრი

გაზაფხულის ტრიმესტრი

ზაფხულის ტრიმესტრი

რეგისტრაცია

7 - 13 სექტემბერი, 2020

 4 - 9 იანვარი, 2021

3 - 9 მაისი, 2021

გვიანი რეგისტრაცია

21 - 27 სექტემბერი, 2020

11 - 23 იანვარი, 2021

 

სალექციო პერიოდი

14 სექტემბერი - 14 დეკემბერი, 2020

11 იანვარი - 10 აპრილი, 2021

სამაგისტრო  ნაშრომზე  მუშაობის  ვადა 10  მაისი-1  აგვისტო

დასკვნითი გამოცდები

15 - 22 დეკემბერი, 2020

12 - 21 აპრილი, 2021

 

დასკვნითი გამოცდების აღდგენა/დამატებითი  გამოცდები

23 - 26 დეკემბერი, 2020

22 - 24 აპრილი, 2021

სამაგისტრო  ნაშრომის  დაცვა 13-18  სექტემბერი

არდადეგები

28 დეკემბერი, 2020 - 9 იანვარი, 2021

26 აპრილი - 8 მაისი, 2021

6  აგვისტო - 12 სექტემბერი, 2021

უქმე დღის აღდგენა

23 ნოემბერი, 2020 აღდგება 7 დეკემბერს, 2020

-

26 მაისი, 2021 აღდგება 19 ივლისს, 2021

 

 

მაგისტრატურა - CSH/CST/CSG/CMS/CSM/CSE

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

7 - 13 სექტემბერი, 2020

თებერვალი, 2021

გვიანი რეგისტრაცია

21 - 27 სექტემბერი, 2020

1 - 14 მარტი, 2021

სალექციო პერიოდი

14 სექტემბერი, 2020 - 28 დეკემბერი, 2020

1 მარტი - 17 ივნისი, 2021

შუალედური გამოცდები

26 ოქტომბერი - 7 ნოემბერი, 2020

 

12 - 24 აპრილი, 2021

 

შუალედური გამოცდების აღდგენა

9 - 14 ნოემბერი, 2020

26 - 29 აპრილი/4 - 7 მაისი, 2021

დასკვნითი გამოცდები

1 - 13 თებერვალი, 2021

18 ივნისი - 1 ივლისი, 2021

დასკვნითი გამოცდების აღდგენა/დამატებითი  გამოცდები

15 - 20 თებერვალი, 2021

2 - 9 ივლისი, 2021

არდადეგები

29 დეკემბერი, 2020 - 31 იანვარი, 2021;                            22 – 27 თებერვალი, 2021

30 აპრილი - 3 მაისი, 2021

10 ივლისი - 29  აგვისტო, 2021

უქმე დღის აღდგენა

23 ნოემბერი, 2020 აღდგება 28 დეკემბერს, 2021

30 აპრილი, 2021 აღდგება 14 ივნისს, 2021;                      1 მაისი, 2021 აღდგება 15 ივნისს, 2021;                            3  მაისი, 2021 აღდგება 16 ივნისს, 2021;                     26 მაისი, 2021 აღდგება 17 ივნისს, 2021

 

მაგისტრატურა- CSL

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

7 - 13 სექტემბერი, 2020

27 იანვარი - 7 თებერვალი, 2021

გვიანი რეგისტრაცია

21 – 27 სექტემბერი, 2020

8 - 21 თებერვალი, 2021

სალექციო პერიოდი

14 სექტემბერი, 2020 - 21 დეკემბერი, 2020

8 თებერვალი - 24 მაისი, 2021

შუალედური გამოცდები

26 - 31 ოქტომბერი, 2020

22 - 27 მარტი, 2021

შუალედური გამოცდების აღდგენა

2 - 7 ნოემბერი, 2020

29 მარტი - 3 აპრილი, 2021

დასკვნითი გამოცდები

22 - 28 დეკემბერი, 2020

25 მაისი - 1 ივნისი, 2021                                               

დასკვნითი გამოცდების აღდგენა/დამატებითი  გამოცდები

11 - 16 იანვარი, 2021

2 - 9 ივნისი, 2021

არდადეგები

29 დეკემბერი, 2020 - 10 იანვარი, 2021;

16 იანვარი - 7 თებერვალი, 2021

26 აპრილი - 3 მაისი, 2021

10 ივნისი - 12 სექტემბერი, 2021

უქმე დღის აღდგენა

23 ნოემბერი, 2020 აღდგება 21 დეკემბერს, 2020

3  მაისი, 2021 აღდგება 24 მაისს, 2021   

26 მაისი, 2021 - ემთხვევა გამოცდების პერიოდს                            

 

 

დოქტორანტურა - CSB, CSE

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

3 - 7 სექტემბერი, 2020

7 - 14 თებერვალი, 2021

გვიანი რეგისტრაცია

7 - 18 სექტემბერი, 2020

15 - 27 თებერვალი, 2021

სალექციო პერიოდი

7 სექტემბერი - 28 დეკემბერი, 2020

15 თებერვალი - 15 ივნისი, 2021

შუალედური გამოცდები

19 ოქტომბერი - 7 ნოემბერი, 2020

29 მარტი - 17 აპრილი, 2021

შუალედური გამოცდების აღდგენა

9 - 16 ნოემბერი, 2020

19 - 24  აპრილი, 2021

დასკვნითი გამოცდები

11 - 31 იანვარი, 2021

16 ივნისი - 7 ივლისი, 2021

დასკვნითი გამოცდების აღდგენა/დამატებითი  გამოცდები

1-10 თებერვალი, 2021

8 - 15 ივლისი, 2021

არდადეგები

29 დეკემბერი, 2020 - 9 იანვარი, 2021;                                10 - 14 თებერვალი, 2021

26 აპრილი -  3 მაისი, 2021

16 ივლისი - 30 აგვისტო, 2021

უქმე დღის აღდგენა

23 ნოემბერი, 2020 აღდგება 28 დეკემბერს, 2020

3 მაისი, 2021 აღდგება 14 ივნისს, 2021                                26 მაისი, 2021 აღდგება 15 ივნისს, 2021

 

 

დოქტორანტურა - CSL

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

5 – 21  სექტემბერი, 2020

27 იანვარი - 14 თებერვალი, 2020

გვიანი რეგისტრაცია

21 სექტემბერი - 3  ოქტომბერი, 2020

15-27  თებერვალი, 2020

სალექციო პერიოდი

21 სექტემბერი, 2020 – 28  დეკემბერი, 2020

15 თებერვალი  - 1 ივნისი, 2021

შუალედური გამოცდები

2-7  ნოემბერი, 2020

29  მარტი- 3 აპრილი,  2021

შუალედური გამოცდების აღდგენა

9-14  ნოემბერი, 2020

5-10   აპრილი, 2021

დასკვნითი გამოცდები

11-18  იანვარი, 2021

2 -9  ივნისი, 2021

დასკვნითი გამოცდების აღდგენა/დამატებითი  გამოცდები

19-25  იანვარი, 2021

10-15  ივნისი, 2021

არდადეგები

29 დეკემბერი, 2020 – 10  იანვარი, 2021;

26 იანვარი - 9 თებერვალი, 2021

26  აპრილი -3  მაისი  2021

16 ივნისი - 19  სექტემბერი, 2021

უქმე დღის აღდგენა

23 ნოემბერი, 2020 აღდგება  28  დეკემბერს, 2020

3  მაისი, 2021  აღდგება 24  მაისს, 2021                                 26 მაისი აღდგნა 1  ივნისს, 2021

 

 

დოქტორანტურა - CSG

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

28 სექტემბერი - 4 ოქტომბერი, 2020

8 - 14 თებერვალი, 2021

გვიანი რეგისტრაცია

5 - 10 ოქტომბერი, 2020

15 - 20 თებერვალი, 2021

სალექციო პერიოდი

5 ოქტომბერი, 2020 - 23 იანვარი, 2021

15 თებერვალი - 1 ივნისი, 2021

შუალედური გამოცდები

24 ნოემბერი - 28 ნოემბერი, 2020

5 - 10 აპრილი, 2021

შუალედური გამოცდების აღდგენა

30 ნოემბერი - 5 დეკემბერი, 2020

12 - 17 აპრილი, 2021

დასკვნითი გამოცდები

25 - 30 იანვარი, 2021

2 - 9 ივნისი, 2021

დასკვნითი გამოცდების აღდგენა/დამატებითი  გამოცდები

1 - 6 თებერვალი, 2021

10 - 16 ივნისი, 2021

არდადეგები

28 დეკემბერი, 2020 - 10 იანვარი, 2021;

8 - 14 თებერვალი, 2021

26 აპრილი - 3 მაისი, 2021,                                             2 ივნისი - 15 სექტემბერი, 2021

უქმე დღის აღდგენა

23  ნოემბერი, 2020 - ემთხვევა გამოცდების პერიოდს       

3 მაისი, 2021 აღდგება 31 მაისს, 2021                         26 მაისი, 2021 აღდგება 1 ივნისს, 2021                             

 

 

აკადემიური კალენდრით დადგენილი დამატებითი პირობები

 

სამუშაო დღედ გათვალისწინებული უქმე დღეები

დასვენების დღედ გათვალისწინებული სამუშაო დღეები

14 ოქტომბერი, 2020

29 დეკემბერი, 2020

19 იანვარი, 2021

30 დეკემბერი, 2020

3 მარტი, 2021

31  დეკემბერი, 2020

8 მარტი, 2021

4 იანვარი, 2021

9 აპრილი, 2021

5 იანვარი, 2021

12 მაისი, 2021

6 იანვარი, 2021

 

8 იანვარი,  2021

 

9 იანვარი,  2021

 

26 აპრილი, 2021

 

27  აპრილი,  2021

 

28 აპრილი,  2021

 

29 აპრილი,  2021