ვიზა & ბინადრობის უფლება

 

ვიზა

 

უპირველეს ყოვლისა, განმცხადებელი უნდა  ეწვიოს  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებ–გვერდს, რათა შეამოწმოსსავიზო ნაბიჯები და მოთხოვნები, ამასთან დაადგინოს ესაჭიროება თუ არა ვიზა საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთისთვის

 

თუ განმცხადებელს სჭირდება ვიზა საქართველოში ჩამოსვლისთვუს, კავკასიის უნივერსიტეტი მზად  არის საჭიროების შემთხვევაში სტუდენტს დაეხმაროთ ამ პროცესში.

 

ინადრობის ნებართვა 

 

სტუდენტმა ბინადრობის ნებართვაზე განაცხადი უნდა შეიტანოს ჩამოსვლიდან პირველი 3 თვის განმავლობაში.

 

სტუდენტმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები სერვისების განვითარების სააგენტოში:

 

  • განაცხადის ფორმა (სტუდენტი შეავსებს მას განაცხადის წარდგენისას))
  • პასპორტის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული და ქართულ ენაზე ნათარგმნი)
  • კავკასიის უნივერსიტეტში მიღების წერილი
  • ფინანსური დახმარების შესახებ განცხადება (მინიმუმ 3 800 ლარი ანგარიშზე)
  • 1 ფოტო (სტუდენტი გადაიღებს ადგილზე)

 

ბინადრობის ნებართვის  სარეგისტრაციო საფასური:

 

  • 210 ლარი - პასუხი 1 თვეში
  • 330 ლარი - პასუხი 20 დღეში
  • 410 ლარი - პასუხი 10 დღეში