ბათუმის ფილიალი

მარია ზოიძე
კავკასიის უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი
ელ. ფოსტა:mzoidze@cu.edu.ge

მობ.:595018073

ნუგზარ შენგელია
კავკასიის უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალის სამეურნეო სამსახურის უფროსი
ელ. ფოსტა: nushengelia@cu.edu.ge

მობ.:599160535

ხათუნა ძიგუა
ბიბლიოთეკარი (ბათუმი)

მობ.: 595081416

ელ.ფოსტა: khdzigua@cu.edu.ge