მიმდინარე ღონისძიებები

 
ლექციები აბიტურიენტებისთვის
კამპუს ტური
CU  რა? სად? როდის?

ნაფიც მსაჯულთა იმიტირებული სასამართლო პროცესი

შემთხვევის ადგილის დათვალიერების მოდელირება

ლოგიკური თამაშების ლიგა

არქიტექტონი

ბიზნეს ვორკშოპი

ტექნორალი

ბლოგერების კონკურსი

ვეფხისტყაოსნის სამაგიდო თამაში

ტრენინგი მოლაპარაკებების ხელოვნება