ღონისძიებები

 

 

 

პროექტის კონსორციუმის საწყისი შეხვედრა

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე

 

კავკასიის უნივერსიტეტში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნა (E-PSY)