ღონისძიებები

                                                                          

  
III ტრენინგი პროექტ RURD-ის ფარგლებში

 

II ტრენინგი პროექტ RURD-ის ფარგლებში

 

I ტრენინგი პროექტ RURD-ის ფარგლებში

 

პროექტ RURD-ის ეროვნული კონსორციუმის შეხვედრა

 

პროექტ RURD-ის კონსორციუმის შეხვედრა

 

ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ შეხვედრა ახალციხეში

 

ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ შეხვედრა ბათუმში

 

კახა შენგელია ქუთაისში “Erasmus+”- ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის შეხვედრას დაესწრო

 

ადმინისტრაციული პერსონალის ტრენინგი პროექტ RURD-ის ფარგლებში

 

ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის “უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ შეხვედრა ზუგდიდში

 

თანამშრომლობის მემორანდუმი კავკასიის უნივერსიტეტსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შორის

 

თანამშღომლობის მემორანდუმი კავკასიის უნივერსიტეტსა და ქალაქ ბათუმის მერიას შორის

 

ERASMUS+ ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ შეხვედრაკაუნასში

 

ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ შეხვედრა სანტიაგო დე კომპოსტელაში 

 

ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ შეხვედრა თელავში