ღონისძიებები

                                                

 

 1.  
 2. Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) თბილისის 104-ე საჯარო სკოლაში

 

 1. „ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში“ - სახელმძღვანელოს დანერგვა TEESS ბენეფიციარ სკოლებში

 

 1. ონლაინ ვებინარი სომხეთში ერაზმუს+ 2021-20217 წლების პროგრამასთან დაკავშირებით

 

 1. „ევროპული სწავლების სამკუთხედის“ გამოცდილება საერთაშორისო სემინარზე

 

 1. “ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში“ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

 

 1. „ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში“ - თბილისის იტალიურ სკოლაშია

 

 1. „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) - შეხვედრა სტუდენტებთან

 

 1. Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) მარნეულის N2 ქართულ-რუსულ საჯარო სკოლაში

 

 1. Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) თბილისის დევნილთა სკოლაში

 

 1. Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) მარნეულის აზებაიჯანულ საჯარო სკოლაში

 

 1. ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში - დამხმარე სახელმძღვანელო ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთათვის

 

 1. ჟან მონე 2019 პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) - პრეზენტაცია

 

 1. „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS)  - ექსპერტთა შეხვედრა

 

 1. ჟან მონე 2019 გამარჯვებული პროექტების კოორდინატორთა კონფერენცია ბრიუსელში

 

 1. Jean Monnet Project 2019 ევროპული სწავლების სამკუთხედი - Triangle Effect of European Studies at schools” (TEESS) განხორციელების დაწყების შესახებ

 

 1. „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS)  - ექსპერტთა შეხვედრა

 

 1. კავკასიის უნივერსიტეტის Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) ახალციხის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში

 

 1. „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე

 

 1. „ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში“ - სახელმძღვანელოს ონლაინ პრეზენტაცია

 

 1. მოსწავლეთა და მასწავლებელთა კონკურსში გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონიალი

 

 1. ევროპის დღე კავკასიის უნივერსიტეტის Erasmus+ ჟან მონეს პროექტების ფარგლებში 

   

 2. „მრგვალი მაგიდა“  ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისათვის 

   

 3. ონლაინ სემინარი რეგიონის მასწავლებლებისთვის ევროინტეგრაციის საკითხებზე
 4. ევროპული სწავლების სამკუთხედი (TEESS) - შეხვედრები პროექტის შეფასების ეტაპზე

 5. „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) - პროექტის შედეგები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში

 6. ჟან მონეს დისკუსია „როგორ ვასწავლოთ და ვიკვლიოთ ევროკავშირი?"

 7. mastsavlebeli.ge - Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედის“ შესახებ

 8. შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში

 9.