თემატიკა

კურსი მოიცავს შემდეგს:

  • მევენახეობის საფუძვლები;
  • მეღვინეობის საფუძვლები;
  • ქვევრის ღვინის წარმოება;
  • ღვინის ტურიზმი და მარკეტინგი;

 

სასწავლო პროგრამა შედგენილია მემარნეების ყოველდღიური საქმიანობიდან გამომდინარე, კითხვების და კონკრეტული საჭიროებების გათვალისწინებით. 

გარდა ამისა, მსმენელებს მიეცემათ უნიკალური შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ სილაბუსების შექმნაში. ყველა მსმენელს შეეძლება, კურსის დაწყებამდე სკოლას წინასწარ მიაწოდოს კითხვები, რომლებიც პასუხობს მათ კონკრეტულ საჭიროებებს ყოველდღიურ საქმიანობაში. ეს დაეხმარება მას ვენახის, მარნის და ღვინის ხარისხის მართვაში.