თემატიკა

კურსი მოიცავს შემდეგს:

  • სომელიეს ხელოვნება;
  • სერვისის უახლესი სტანდარტები რესტორნებში, კაფეებსა და ბარებში;
  • საქართველოს და მსოფლიოს წამყვანი მევენახეობა-მეღვინეობის რეგიონები | დეგუსტაცია; 
  • ღვინის შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკა | დეგუსტაცია;
  • შესავალი მევენახეობა-მეღვინეობაში;

 

კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა. მათ, ვინც წარმატებით ჩააბარებს გამოცდას, საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია მიანიჭებს Assistant Sommelier-ს სტატუსს.