პირველად საქართველოში – ახალი საბაკალავრო პროგრამა ACT-ის და CSB-ის ერთობლივი ინიციატივა

20 აპრილი 2011
ხოლო 2010 წელს მათ შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში მარკეტინგული კვლევისა და ანალიზის სპეციალიზაციით ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებას ითვალისწინებს.

იხილეთ სტატია