საკონტაქტო ინფორმაცია

 

შოთა ნიჟარაძე
კავკასიის ტენოლოგიების სკოლის დეკანი

ტელ.: +995 32) 237 77 77 (340)

მობ.: 595 444 744
ელ.ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge

 

ნათია სულაბერიძე
საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 32) 237 77 77 (430)

მობ.: 599 574128
ელ.ფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge