განრიგი

  • ტრენინგის პერიოდულობა - ხუთშაბათი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა:24 საათი (8 შეხვედრა)
  • ტრენინგის დრო 19:00 - 22:00 საათი