ტრენერი

მარიამ გაბისონია

 

სამუშო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

 

კურსის დასახელება:

 

  • ინგლისური ენის ექსპრეს კურსი