საფასური და რეგისტრაცია

ღირებულება: 450 ლარი

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

 

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, მის დაწყებამდე 5 კალენდარული დღით ადრე.