საფასური და რეგისტრაცია

  • სრული აკრედიტებული პროგრამა -  2250 ლარი;
  • აკრედიტებული პროგრამა დაბალ და საშუალო რისკის ობიექტებზე - 1450 ლარი.
  •  გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია