განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1,5 თვე
  • ტრენინგების პერიოდულობა: სამშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00 საათამდე