განრიგი

  • ტრენინგის პერიოდულობა  - ორშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი 
  • ჩატარების დრო: კვირის დღეებში 18:00-20:00 საათი
  • შაბათი 13:00 - 15:00 საათი