საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება  175 ლარი.

 

საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს  დაწყებამდე არაუგვიანეს  5  კალენდარული დღით ადრე.

 

რეგისტრაციის პირობები:

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია