განრიგი

 
  • 2 მაისი, ორშაბათი - 12:00 – 18:00
  • 4 მაისი, ოთხშაბათი - 12:00 – 18:00
  • 6 მაისი, პარასკევი -12:00 – 18:00
  • 9 მაისი, ორშაბათი - 12:00 – 18:00
  • 11 მაისი, ოთხშაბათი - გამოცდის იმიტაცია - 12:00 – 16:00
  • 18 მაისი, ოთხშაბათი - გამოცდა - 12:00- 14:00