განრიგი

19, 22, 24, 26 ნოემბერი - დრო 12:00 – 18:00

29 ნოემბერი გამოცდის იმიტაცია - დრო 12:00 – 16:00

6 დეკემბერი გამოცდა - დრო 12:00- 14:00

 

კურსზე რეგისტრაციის დასასრული 29 ოქტომბერი