წვეულება ‘’Welcome Party”

16 ოქტომბერი 2010
გაიმართა წვეულება ''Welcome Party".
წვეულებაზე მოწვეულნი იყვნენ: კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტები, ადმინისტრაციის წევრები, პროფესორ–მასწავლებლები, ქალაქ თბილისის მერიის ახალგაზრდული სამსახურის, საქართველო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, აგრეთვე, სხვადასხვა უმაღლესი საწავლებლების სტუდენტური თვითმმართველობების წევრები.
ამ ტრადიციას საფუძველი ჩაეყარა 2009 წელს და მსგავსი სახის ღონისძიებები ყოველწლიურად გაიმართება.