საკონტაქტო ინფორმაცია

ელენე ჯღარკავა

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (330)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge

 

თათია მაისურაძე

სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (437)

მობ.: 577 399 857

ელ.ფოსტა: tmaisuradze@cu.edu.ge