საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი მახარაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)

მობ.: 577 033 432

ელ.ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge