საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი მახარაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)

მობ.: 577 033 432

ელ.ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge

 

თამარ ჭურაძე

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (156)
მობ: +995 (577) 39 92 93

ელ.ფოსტა: tchuradze@cu.edu.ge